Floris Anker (1953) studeerde korte tijd psychologie, waarna hij als groepsleider en begeleider werkzaam was in de zorg voor mensen met handicaps. Schilderen is zijn gehele leven een passie geweest. In 2007 besloot hij de zorg te verlaten en zich volledig te gaan wijden aan het schilderen. Hij volgde schilderlessen bij Erna Landweer en bij Marianne Vrijdags aan de Vrije Academie te Haarlem.

Over de schilderijen:

In mijn schilderijen probeer ik uit te beelden wat mijn oog treft en mijn hart raakt.

Expressie te geven aan impressies van landschappen, spiegelingen in het water, boten, huizen, rivieren, de zee en ook Ierland met zijn ruige kust en mystieke sfeer.

Niet een letterlijke weergave, maar een vrije vertolking, waarbij licht en kleur een hoofdrol spelen.